Thursday, January 19, 2012

72 மரங்கொத்தியே மரங்கொத்தியே


வழக்கம் போல் செய்தியை நகைச்சுவை உணர்வுடன் சின்னதம்பி பெரியதம்பி காமாட்சி ஆகீயோரின் வானொலி தொகுப்பு. நான் ரசித்தது உங்கள் காதுகளூக்கும் இனிய பாடல்களூடன் கேட்டுமகிழுங்கள்.

1.மரங்கொத்தியே மரங்கொத்தியே
2.திக்திக்குன்னு அடிக்குதே
3.வா வா மஞ்சள் மலரே

சின்னதம்பி பெரியதம்பி ஒலித்தொகுப்பு இங்கே கேட்கலாம்.

No comments: